OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web https://cellerdelleida.com/ del qual és titular La Torreta Pecuaria Sl
La navegació pel lloc web de CELLER TORRES DE SANUI SL Li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de La Torreta Pecuaria Sl i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de La Torreta Pecuaria Sl o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent La Torreta Pecuaria Sl denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.
IDENTIFICACIÓ
La Torreta Pecuaria Sl en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
El seu titular és: La Torreta Pecuaria Sl
El seu CIF és: B25540212
Telèfon: 973 42 81 63
El seu domicili professional està situat en: PARTIDA BOIXADORS, 139 (25198) LLEIDA

1. COMUNICACIONS
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel.: 973 42 81 63
Email: pf@melendres.net
Adreça postal: PARTIDA BOIXADORS, 139 (25198) LLEIDA
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i La Torreta Pecuaria Sl es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment excepte el telèfon.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, La Torreta Pecuaria Slpot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui La Torreta Pecuaria Sl i serà l’únic responsable de les manifestacions falses inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de La Torreta Pecuaria Sl i a no emprar-los per a, entre altres:
Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de La Torreta Pecuaria Sl o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals La Torreta Pecuaria Sl presta els seus serveis.
Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de La Torreta Pecuaria Sl o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de La Torreta Pecuaria Sl o de tercers.
Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a La Torreta Pecuaria Sl sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de La Torreta Pecuaria Sl sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre La Torreta Pecuaria Sl i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de La Torreta Pecuaria Sl dels seus continguts o serveis.
CELLER TORRES DE SANUI SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
La Torreta Pecuaria Sl exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, La Torreta Pecuaria Sl no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, La Torreta Pecuaria Sl declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CELLER TORRES DE SANUI SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. La Torreta Pecuaria Sl no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a La Torreta Pecuaria Sl identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan requerim obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporats a un tractament de dades de caràcter personal del qual és responsable La Torreta Pecuaria Sl
Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el RGPD UE 2016 / 679, i LOPD GDD 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
La Torreta Pecuaria Sl no cedirà ni compartirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.
Així mateix, La Torreta Pecuaria Sl cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD UE 2016 / 679, i LOPD GDD 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, revocació, oposició i portabilitat de les seves dades dirigint-se a aquest efecte al domicili següent: La Torreta Pecuaria Sl PARTIDA BOIXADORS, 139 (25198) LLEIDA.
identificant-se degudament i indicant de manera expressa el concret dret que es vol exercir.
La Torreta Pecuaria Sl adopta els nivells de seguretat corresponents requerits en el RGPD UE 2016 / 679, i LOPD GDD 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, La Torreta Pecuaria Sl no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Per a més informació relativa a la nostra Política de Privacitat accedeixi a través d’aquest enllaç.

7. AVÍS DE PRIVACITAT

Informació de caràcter general
Aquest lloc web és operat per La Torreta Pecuaria Sl En aquest Avís de Privacitat vostè trobarà informació sobre el maneig de les seves dades personals quan visiti el lloc web de La Torreta Pecuaria Sl
Definicions
La declaració de protecció de dades del La Torreta Pecuaria Sl es basa en els termes utilitzats pel legislador europeu per a l’adopció del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). La nostra declaració de protecció de dades ha de ser llegible i comprensible per al públic en general, així com per als nostres clients i socis comercials. Per a assegurar-nos d’això, ens agradaria explicar primer la terminologia utilitzada.
En aquesta declaració de protecció de dades, utilitzem, entre altres, els següents termes:
a) Dades personals
Per dades personals s’entén qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable (“interessat”). Una persona física identificable és aquella que pot ser identificada, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador com un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos factors específics de la identitat física, fisiològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d’aquesta persona física.
b) Titular de les dades
L’interessat és tota persona física identificada o identificable, les dades personals de la qual són tractats pel responsable del tractament.
c) Processament
El tractament és qualsevol operació o conjunt d’operacions que es realitzi sobre dades personals o sobre conjunts de dades personals, ja sigui per mitjans automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, emmagatzematge, adaptació o alteració, recuperació, consulta, utilització, divulgació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma de posada a disposició, ajust o combinació, restricció, supressió o destrucció.
d) Restricció de la transformació
La restricció del tractament és la marcació de les dades personals emmagatzemades amb la finalitat de limitar el seu tractament en el futur.
e) Elaboració de perfils
Per perfil s’entén qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent en la utilització de dades personals per a avaluar determinats aspectes de la personalitat d’una persona física, en particular per a analitzar o predir aspectes relatius al rendiment laboral, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments d’aquesta persona física.
f) Pseudonimización
La seudonimización és el tractament de dades personals de tal manera que les dades personals ja no puguin atribuir-se a un interessat específic sense l’ús d’informació addicional, sempre que aquesta informació addicional es mantingui per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives per a garantir que les dades personals no s’atribueixin a una persona física identificada o identificable.
g) Responsable o responsable del tractament
El responsable del tractament és la persona física o jurídica, l’autoritat pública, l’organisme o qualsevol altre organisme que, per si sol o en col·laboració amb uns altres, determini els fins i els mitjans del tractament de dades personals; quan els fins i els mitjans d’aquest tractament estiguin determinats per la legislació de la Unió o d’un Estat membre, el Dret de la Unió o d’un Estat membre podrà establir el responsable del tractament o els criteris específics per a la seva designació.
h) Processador
El responsable del tractament és una persona física o jurídica, una autoritat pública, un organisme o qualsevol altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament.
i) Destinatari
El destinatari és una persona física o jurídica, una autoritat pública, un organisme o qualsevol altre organisme al qual es comuniquin les dades personals, ja sigui un tercer o no. No obstant això, les autoritats públiques que puguin rebre dades personals en el marc d’una recerca particular de conformitat amb la legislació de la Unió o dels Estats membres no es consideraran destinataris; el tractament d’aquestes dades per part d’aquestes autoritats públiques s’ajustarà a les normes de protecció de dades aplicables en funció dels fins del tractament.
j) Tercers
Tercer és una persona física o jurídica, autoritat pública, organisme o organisme diferent de l’interessat, responsable del tractament, de l’encarregat del tractament i de les persones que, sota l’autoritat directa del responsable del tractament, estan autoritzades a tractar dades personals.
k) Consentiment
El consentiment de l’interessat és qualsevol indicació lliure, específica, informada i inequívoca de la seva voluntat per la qual, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, es manifesti el seu acord amb el tractament de les dades personals que el concerneixen.
Recollida i ús de dades personals
Només recollim i processem les dades personals (p. ex. nom, adreça, correu electrònic) que ens proporciona en el moment del registre, quan realitza una comanda de productes o serveis, o quan realitza consultes, i només en la mesura en què sigui necessari per a justificar, establir el contingut de la relació jurídica o canviar la relació jurídica. Una vegada signat el contracte, les seves dades seran eliminades en relació amb les obligacions legals de custòdia, sempre que vostè no hagi acceptat expressament l’ús posterior d’aquestes dades.

Nosaltres, i les persones encarregades per nosaltres, no transmetrem les seves dades personals a tercers sense el seu consentiment o sense una ordre oficial pertinent.
Controller’s contact details
Quan es registra per a crear un nou compte de client, les dades que introdueixi s’emmagatzemaran permanentment en la nostra base de dades. Vostè pot sol·licitar que les seves dades i el seu perfil/compta siguin eliminats en qualsevol moment.
Període d’emmagatzematge
Només processem i emmagatzemem les seves dades durant el temps necessari per al seu processament o per a complir amb les obligacions legals.
Les seves dades seran bloquejades o esborrades després que la finalitat del tractament hagi deixat d’aplicar-se. Si, a més, existeixen obligacions legals d’emmagatzematge, bloquejarem o esborrarem les seves dades al final dels períodes legals d’emmagatzematge

8.LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació Europea i en aquest cas dependrà de l’Autoritat de control, AEPD, legislació espanyola vigent.